konkurs, bezpłatna sesja zdjęciowa, narzeczeńska sesja zdjęciowa, zdjęcia narzeczonych, zaręczyny, do wygrania sesja zdjęciowa, konkurs na bezpłatną sesję zdjęciową, konkurs dla par, narzeczeni, zdjęcia narzeczonych, sesje narzeczeńskie, zdjęcia narzeczeńskie, fotograf Bukowno, fotograf Olkusz, fotograf Jaworzno, fotograf Dąbrowa Górnicza

Regulamin konkursu:

„Sesja narzeczeńska z Momentografie”
(dalej „Regulamin”)

1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 22.04.2017r o godz. 00:00 i trwa do 29.04.2017r do godz 23:59

2. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z
dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201,
poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą
losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której
wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z
dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

3. Konkurs
będzie prowadzony i dostępny za pośrednictwem ANKIETY w WYDARZENIU
„Sesja narzeczeńska z Momentografie” na stronach portalu FACEBOOK.

4. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie
Konkursu, może być każda osoba fizyczna, powyżej 18 roku życia,
posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na
terytorium Rzeczypospolitej Polski.

5. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne.

6. Aby wziąć udział w konkursie, należy spełnić następujące warunki:

a. Zapoznać się z treścią regulaminu konkursu.

b. Dołączyć do fanów profilu Momentografie na portalu Facebook.c. Dołączyć do wydarzenia „Sesja narzeczeńska z Momentografie”


d. Dopisać imiona i datę zaręczyn do ANKIETY zamieszczonej w wydarzeniu.

7. Uczestnicy konkursu, są zobligowani do przestrzegania niniejszego
regulaminu. Nieprzestrzeganie regulaminu, może skutkować wykluczeniem
Uczestnika z Konkursu.

8. Nagrodą w konkursie, jest sesja narzeczeńska wykonana przez Momentografie najpóźniej do dnia 31.05.2017r z której Narzeczeni otrzymają 10 zdjęć po obróbce graficznej, przekazane w formie cyfrowej.

9. Zwycięzca konkursu, zostanie wyłoniony poprzez głosowanie w ANKIECIE
na stronie WYDARZENIA. Wygrywa para, która otrzyma największą ilość
głosów do dnia 29.04.2017r do godz. 23:59

10. Organizator
konkursu, nie pokrywa ewentualnych, dodatkowych kosztów związanych z
realizacją sesji narzeczeńskiej. Płatny wstęp do obiektów, płatne
prakingi, dojazd do miejsca sesji powyżej 50 km

11. Ogłoszenie wyników, nastąpi najpóźniej 48 godzin po zakończeniu konkursu, tj. 1.05.2017r do godz. 23:59

12. Jakiekolwiek dane osobowe, będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z konkursem.

13. Organizator konkursu, zastrzega sobie prawo do późniejszej
publikacji zdjęć na stronach Organizatora, tj. stronie Fanpage na
portalu Facebook: www.facebook.com/momentografie, oraz stronie internetowej: www.momentografie.pl

14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Konkursu,
stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

Justyna