…dostaje ode mnie taką płytkę, 
żeby jeszcze lepiej utrwalić te momenty… 🙂